Start

Begroting 2022 vastgesteld

2021 Begrotingsraad 3 IMG_0102.JPGdinsdag 30 november 2021 21:09 De begroting van de gemeente Oudewater voor 2022 is vastgesteld. In deze begroting worden de ambities van de coalitie waar gemaakt. Investeren in een nieuw zwembad, een nieuwe klepper, duurzaamheidsbeleid, goede zorg voor jongeren en ouderen met de juiste financien. Investeren in een nieuw zwembad leidt tot een grote nieuwe bouwlocatie op Statenland, waar veel betaalbare woningen gerealiseerd kunnen worden. Door de bibliotheek naar de Klepper te verplaatsen ontstaat een huiskamer van de stad. Iedereen is welkom voor een praatje. Ook de ambtelijke organisatie verhuist naar de Klepper. Zo kan de Wulverhorst in het stadskantoor extra zorgbedden realiseren. lees verder

Word Raadslid

Wordt Raadslid IMG_0072.JPGzaterdag 09 oktober 2021 22:00 Weet je wat beter kan en moet in onze gemeente?
Heb je vragen?
Contact ons. lees verder

Bouw Schuylenburcht kan van start

Schuylenburcht nieuw 2.jpgvrijdag 01 oktober 2021 14:18 Met het goedkeuren van het bestemmingsplan van Schuylenburcht kan de bouw op de locatie van het voormalige verzorgingstehuis van start. lees verder

Parkeren in de binnenstad

Transport icoontjesmaandag 19 juli 2021 16:19 Voorzitter,

Vooraf enkele woorden: ingewikkeld onderwerp. Ook in onze fractie veel verschillende geluiden. Veel en lang over gesproken, veel verschillende belangen gewogen. Tot volgende punt gekomen:

Kent u Cornelis Reyngoud? 100 jaar geleden koster van de Hervormde Kerk. Naast schoenmaker was hij ook begrafenisondernemer. En in die hoedanigheid was hij een van de weinig personen met een auto in Oudewater. En nu denken wij tegenwoordig heel hip en modern te zijn met deelauto’s, niets is minder waar. Ruim 100 jaar geleden werd deze rouwauto namelijk ook ingezet als ziekenwagen. Duidelijk een deelauto waarin je niet terecht wilde komen. lees verder

Woningbouw Westerwal stap dichterbij

2021-06-25 Westerwal - kopie.jpegwoensdag 30 juni 2021 21:53 De gemeenteraad van Oudewater heeft het Beeldkwaliteitsplan voor de woningbouwlocatie Westerwal vastgesteld. Daarmee wordt bepaald welke uitstraling dit plan moet krijgen. Samengevat: Drie deelgebieden die een eigen verhaal vertellen. De Brinkerslocatie zal -letterlijk en figuurlijk - een brug slaan naar de Binnenstad. Het deelgebied rond de machinefabriek zal haar industriële karakter bewaren, omdat de hallen hergebruikt zullen worden. De Scheg-locatie moet een groener karakter krijgen. lees verder

Jongeren kwetsbare groep in coronatijd

Jongeren op straat.jpgmaandag 28 juni 2021 19:17 De VVDenD66-fractie heeft een nota geschreven over jongeren in coronatijd. Zij hebben nogal eens te kampen met psychische problemen door de beperkingen van de afgelopen maanden. Hoewel jongeren het minste risico hebben op blijvende gevolgen van het coronavirus hebben zij wel heel veel moeten inleveren. De ChristenUnie-SGP is het met de indieners eens dat daar op gelet moet worden. lees verder

Oudewaters religieus erfgoed bewaard voor de toekomst! Kerkenvisie

2021-06-29 grote-kerk-vogelperspectief.jpgmaandag 28 juni 2021 17:13 In 2019 diende de ChirstenUnie-SGP een motie in om werk te maken van een kerkenvisie. In zo’n visie gaat de gemeente in gesprek met de kerken om te spreken over het duurzaam behoud van deze beeldbepalende gebouwen voor de gemeenschap. Want de kerken zijn niet alleen plaatsen van geloof en hoop, maar ook kenmerkende gebouwen in onze gemeente. lees verder

Diverse bouwplannen in de gemeente

2021-06-29 Ijsselveereimage0.jpegzaterdag 26 juni 2021 16:33 Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 10 juni is een tweetal bestemmingsplannen besproken. lees verder

Op pad naar duurzame energie

windmolen.JPGzaterdag 13 maart 2021 11:42 ChristenUnie-SGP maakt verkiezingsbelofte waar: op pad naar duurzame energie
Goed omgaan met onze schepping, daar ging de ChristenUnie-SGP de verkiezingen mee in. Dat betekent dat we onze energie duurzaam moeten gaan opwekken. Ook Oudewater gaat zich daarvoor inzetten. In 2030 willen wij de helft van onze energie duurzaam opwekken. Gaan we dat doen met wind- of zonne-energie? lees verder

ChristenUnie-SGP enige partij tegen betaald parkeren op zondag

IMG_0191.JPG parkerenmaandag 08 februari 2021 21:04 Bij het vaststellen van het advies van de werkgroep parkeerbeleid kreeg een door de ChristenUnie-SGP ingediende motie om geen betaald parkeren in te voeren op zondag geen steun van andere partijen in de raad. In het advies van de werkgroep werd voorgesteld op maandag tot vrijdag van 16 tot 22 en zaterdag en zondag van 9 tot 22 betaald parkeren in te voeren. Voor de ChristenUnie-SGP een brug te ver en reden om een motie in te dienen. lees verder

Minuten redden levens

Jaarlijks krijgt 1 op de 1.000 Nederlanders een hartstilstand. Van die slachtoffers worden er ongeveer 10.000 gereanimeerd. In geval van een hartstilstand kunnen minuten levens redden: hoe eerder gereanimeerd wordt, hoe groter de kans dat iemand een hartstilstand overleeft.

De stichting Hartslag voor Nederland is daarom met het initiatief HarslagNu gekomen: een oproep systeem dat burgerhulpverleners

via een bericht op de mobiele telefoon oproept om naar  reanimatie te gaan. Een burgerhulpverlener kan vaak eerder dan de professionele zorg ter plaatse zijn en de reanimatie beginnen.

Dit is uiteraard een prachtig initiatief, maar helaas niet beschikbaar in Oudewater. De ChristenUnie-SGP schrok daarvan en heeft vragen gesteld aan de wethouder. Hij heeft aangegeven hiermee aan de slag te gaan!
www.hartslagnu.nl